Kies voor de kracht van flexibiliteit. Jouw energie, jouw keuze, jouw winst!

Bij Noord Energie vinden we dat je altijd eerlijke en transparante energietarieven verdient. Daarom introduceren wij Noord Energie Dynamisch, een uniek systeem dat de dagelijkse beursprijzen voor elektriciteit en gas volgt.

Ontdek wat je prijs is bij Noord Energie

Vul je postcode in en zie direct hoeveel je kunt besparen.

4.2/5

4,2

Dynamische tarieven

Profiteer van energie tegen inkoopprijzen gebaseerd op beursprijzen zonder verborgen kosten.

Zakelijke energie

Onze energie specialisten staan voor je klaar, maatwerk zit in ons DNA

Groene stroom

Bij Noord Energie kies je voor 100% groene stroom opgewekt door wind, zonne-energie en waterkracht.

Persoonlijk contact

Geniet van contact zoals het hoort te zijn. Snel, vriendelijk en duidelijk. Wel zo fijn!

Onze mogelijkheden voor verduurzaming

Ontdek hoe wij een positieve impact op het milieu creëren door middel van onze innovatieve en effectieve mogelijkheden voor verduurzaming.

100%

Duurzaam

go-green

100%

Groen

100%

Bewust bezig

Slimme energiebuizen

Een totaal nieuwe optie om je gasverbruik naar 0 te brengen. Wil je echt gaan besparen op je verbruik? Neem dan snel contact met ons op voor de mogelijkheden.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn en blijven een toonaangevende oplossing voor het verlagen van je energiekosten. Noord Energie biedt meerdere opties.

Isolatie

Het isoleren van je woning is een sterke maatregel om je energieverbruik te reduceren. Noord Energie heeft speicialisten welke kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze.

Reviews

Dit zeggen onze klanten

Bekijk wat klanten over ons zeggen, word jij onze nieuwe aanwinst?

4.2

maak kennis

Jouw persoonlijke adviseur

Bij Noord Energie werken wij al lange tijd met dezelfde mensen. Energie wordt steeds belangrijker in ons leven. We bieden de mogelijkheid om een relatie op te bouwen met een specialist die jou van A tot Z kan helpen bij al je vraagstukken.

Noord energie voor iedereen

Specialisaties op alle gebieden

Noord Energie heeft verschillende specialisaties. Omdat we altijd willen weten wat voor jou belangrijk is, kunnen we voor iedereen een aanbieding op maat maken. Ontdek wat we voor jou kunnen doen.

windturbines-nederland-cura-energie.png
Noord Energie Dynamisch

Waarom Noord Energie

Wist je dat Noord Energie uniek is in zijn soort? Wij ontwikkelen alles zelf, hierdoor kunnen wij sneller inspelen op de markt. Uniek is ook onze klantenservice waar we ontzettend trots op zijn. Wij kennen geen lange wachttijden en staan altijd voor je klaar tijdens onze openingstijden.

Noord Energie nieuws

Noord Energie houdt je graag op de hoogte

Noord Energie vindt het belangrijk dat je eerlijk nieuws krijgt. We schrijven wekelijks nieuwe artikelen over de ontwikkelingen in de energiebranche.

Persoonlijk contact

Bij Noord Energie krijg je energie op maat. Met jouw eigen energiespecialist heb je direct contact voor al jouw energievragen.

Met het invullen van dit formulier ga je akkoord met onze privacy verklaring

Privacybeleid

De privacy van bezoekers van deze website en haar klanten/ prospects. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website of als klant/ prospect worden verstrekt aan NoordEnergie, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy en Cookie Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt NoordEnergie zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

 

Dit betekent dat wij:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als NoordEnergie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zodat u hoogwaardige diensten ontvangt. We verzamelen alleen persoonsgegevens die adequaat en relevant zijn en die zijn beperkt tot wat nodig is in het kader van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen

 

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van NoordEnergie beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat NoordEnergie na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. NoordEnergie gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Ook worden cookies gebruikt om het navigeren in onze website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren.

 

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten voor de duur van de klantrelatie en gedurende de land specifieke wettelijk vereiste periode plus één extra jaar nadat de klantaccount is afgesloten voor wettelijke, regelgevende, audit gerelateerde en fiscale vereisten. Na het verstrijken van deze periode worden de persoonsgegevens met betrekking tot uw account en uw gebruik van de diensten verwijderd of geanonimiseerd in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming.

 

Beveiliging

NoordEnergie heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er onverhoopt samen niet uit heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen van deze privacy verklaring vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan

Noord Energie
Herenwal 40
8441 BA  Heerenveen.