Groene stroom

Deskundig advies

Ook voor particulier

NE FAQ.

Veelgestelde vragen

Hoe neem ik contact op met Noord Energie?

De Support afdeling van NoordEnergie is te bereiken via:

E-mail: support@noordenergie.nl
Telefoon: 085-060 66 44

Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, uitgezonderd feestdagen.

Vacatures, stages: waar vind ik informatie over werken bij Noord Energie?

Wanneer je over de volgende eigenschappen beschikt, nodigen wij jou graag uit voor een gesprek:

 • Eerlijk
 • Doorzetter
 • Vriendelijk
 • Ruime ervaring in de Energiemarkt
 • Friese taal is een pré

Stuur jou cv naar : info@noordenergie.nl  t.a.v. Hans Pitstra

Ik heb storing in mijn warmtelevering. Wat nu?

In het geval u geen warm water meer heeft, of geen verwarming, dan heeft dit niet altijd directe verbintenis met de levering van elektriciteit of gas. Om onnodige kosten te voorkomen, is het aan te bevelen om zelf eerst een klein onderzoekje uit te voeren. Controleer een aantal zaken:

 •  Geeft de verwarmingsketel een storingsmelding? 
 •  Is er geen zekering gesprongen, waardoor de verwarming is uitgevallen?
 •  Heeft u alleen dit probleem, of hebben uw buren er ook last van?
 •  In het geval van stadsverwarming: is er een storing waar ook de buren last van hebben?
 •  Is er sprake van een bredere storing in uw omgeving (op www.gasenstroomstoringen.nl vindt u een actueel overzicht van alle stroom- en gasstoringen)?

Indien de storing te herleiden is naar een storing in de levering van elektriciteit of gas, dan kunt u bellen met het nationale storingsnummer: 0800 9009 (gratis). Voor een snelle oplossing is het handig als u op eerder genoemde vragen al een antwoord heeft.

Aftap stroom en gas: Waar kan misbruik (o.a. hennepplantages) melden?

Energiefraude kan leiden tot erg gevaarlijke en onveilige situaties en bovendien moeten de kosten van gestolen energie worden opgebracht door alle andere verbruikers.

Daarom vragen wij u energiefraude altijd te melden, ook als het alleen om een vermoeden gaat.

Het melden van energiefraude kan via uw netbeheerder, of via Misdaad Anoniem (0800-7000).

Uw netbeheerder kunt u vinden door de volgende link te volgen.

Ik heb een storing in mijn gas- en stroomlevering. Wat nu?

Gasstoring

Heeft u het vermoeden dat er een gaslek is? Houdt u zich dan aan de volgende regels.

 • Sluit de hoofdkraan bij de gasmeter.
 • Open ramen en deuren.
 • Gebruik geen open vuur.
 • Rook niet.
 • Gebruik geen schakelaars, mobiele telefoons, zaklantaarns, etc.
 • Voorkom vonkvorming.
 • Ga naar buiten en bel het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: 0800-9009 (gratis)

Storingen ontstaan meestal binnen uw eigen huis, bijvoorbeeld door lekkages of overbelasting van uw elektriciteitsinstallatie. In dit geval kunt u veel tijd en geld besparen door eerst een klein onderzoek doen bij uw elektriciteitsinstallatie in de meterkast. 

Contact met netbeheerder: 0800-9009

Valt de elektriciteit in uw huis uit of heeft u het vermoeden dat er een gaslek is? Controleer eerst wat de mogelijke oorzaak is. Kunt u de oorzaak niet vinden, bel dan met 0800-9009 (voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten), het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom.

Uw melding komt direct terecht bij uw lokale netbeheerder, die dan meteen de juiste maatregelen neemt om uw probleem op te lossen. Het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom geldt uitsluitend voor meldingen van storingen in levering en transport van gas en/of elektriciteit tot en met de meteraansluiting.

Stroomstoring

Als de stroom in uw huis of bedrijfspand geheel of gedeeltelijk uitvalt, controleer dan eerst wat de mogelijke oorzaak is.

Bij storing (kortsluiting) in elektrische apparaten:

 • schakel het apparaat uit;
 • haal de stekker uit het stopcontact;
 • vervang de groepszekering in de meterkast;
 • schakel zonodig de groepsschakelaar of de aardlekschakelaar weer in.

Bij een doorgesmolten hoofdzekering in uw elektrische installatie: 
Moderne installaties hebben een hoofdautomaat in plaats van een hoofdzekering. Heeft u zo’n moderne installatie, schakel dan eerst alle groepen uit en schakel vervolgens de hoofdautomaat veilig in.

Welke voorwaarden stelt Noord Energie aan een betalingsregeling?

Op een betalingsregeling zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Een regeling loopt maximaal 6 maanden.
 • De minimale betaling per keer bedraagt € 100,-
 • Er worden altijd administratiekosten en verschuldigde rente in rekening gebracht.
 • U betaalt de termijnen van uw betalingsregeling altijd zelf, via iDEAL.
 • Betaling van de eerste termijn geldt juridisch als acceptatie van de betalingsregeling.
 • Wanneer u een termijn van uw betalingsregeling niet op tijd betaalt wordt de regeling onmiddellijk stopgezet. Alle vorderingen worden overgedragen aan het incassobureau en uw overeenkomst wordt ontbonden.

Wat is IBAN?

IBAN staat voor International Bank Account Number.

IBAN is het Europese systeem voor rekeningnummers dat wordt gebruikt voor betalingen, het systeem is in plaats gekomen van het oude systeem waarbij elk land zijn eigen rekeningnummers hanteerde. Betalingsverkeer tussen landen was door de verschillende systemen en rekeningnummers vaak ingewikkeld, daarom is IBAN geïntroduceerd.

Tegenwoordig kunt u uitsluitend nog gebruik maken van het IBAN nummer, de oude bankrekeningnummers en gironummers zijn vervallen en worden niet meer geaccepteerd.

U kunt een IBAN nummer herkennen aan de lettercombinatie in combinatie met de cijferreeks. Zij bestaat uit een landcode, een controlegetal, bankcode en een cijferreeks uit tien cijfers. Een IBAN nummer ziet er als volgt uit:

Wanneer wordt het tegoed van mijn jaar- of eindafrekening uitbetaald?

Wanneer vindt de automatische incasso plaats?

Als u NoordEnergie heeft gemachtigd om de maandelijks verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te laten schrijven, dan vindt de incasso van het maandelijkse termijnbedrag plaats rond de 28e dag voor de maand van levering.

De eerste incasso zal een week voor aanvang van de levering worden uitgevoerd en bedraagt een evenredig deel van het maandelijks termijnbedrag. NoordEnergie brengt u geen kosten in rekening voor de automatische incasso.

Waarom ontvang ik twee verschillende energierekeningen?

Heeft u binnen een maand twee energienota’s ontvangen? Dit kan komen omdat NoordEnergie en uw vorige leverancier op een verschillend moment incasseren. Hierdoor kan het zijn dat u twee nota’s ontvangt. Ook kan het zijn dat u nog een eindafrekening heeft ontvangen van uw oude leverancier. Deze heeft namelijk twee maanden na beëindiging van het contract om de eindafrekening op te stellen.

Het is belangrijk dat u beide rekeningen betaald. Op de eindafrekening van uw vorige leverancier wordt namelijk het betaalde termijnbedrag verrekend met het daadwerkelijk verbruikte bedrag aan energie. U betaalt dus nooit dubbel, al kan het hinderlijk zijn dat u twee rekeningen in één maand ontvangt.

Waarom krijg ik een aanmaning terwijl ik met automatische incasso betaal?

Dit kan verschillende redenen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw rekening is geblokkeerd voor incasso. Ook kan het zijn dat er onvoldoende saldo op uw rekening stond op het moment dat de incasso heeft plaatsgevonden.

Het kan ook zijn dat u per ongeluk een verkeerd IBAN nummer heeft opgegeven. 

Als geen van deze situaties van toepassing was, neem dan contact op met onze afdeling support van NoordEnergie. 

U hoeft zich verder geen zorgen te maken, als u de aanmaning gewoon betaalt op de manier die in de aanmaning staat (vergeet niet het betalingskenmerk te vermelden) dan verwerken wij uw betaling alsnog. Doet u dit wel snel, anders kan het zijn dat NoordEnergie incassokosten bij u in rekening brengt.

Vraagt Noord Energie een waarborgsom?

Om een energiecontract af te sluiten, kan een energiebedrijf u vragen een aantal maanden energie vooruit te betalen. We noemen dit een waarborgsom.

NoordEnergie zal in het geval van een negatieve kredietbeoordeling een waarborgsom opleggen ter hoogte van maximaal 3 maal het berekende maandelijkse termijnbedrag. NoordEnergie zal u bij de contractbevestiging informeren over de hoogte van de gevraagde waarborgsom. De waarborgsom dient voor aanvang van levering door u te worden overgeboekt.

Ik kan de rekening niet betalen, wat kan ik doen?

Hoe bepaalt Noord Energie mijn termijnbedrag?

Het termijnbedrag is het bedrag dat u voorafgaand aan de maand van levering betaalt aan NoordEnergie. Uw termijnbedrag wordt berekend op basis van uw energieverbruik, de leveringskosten, de netwerkkosten en belastingen.

Uw termijnbedrag is altijd een schatting, uw daadwerkelijke verbruik zal nooit exact gelijk zijn aan uw termijnbedrag. Daarom verrekenen we uw daadwerkelijke verbruik met het termijnbedrag op uw jaaroverzicht. U krijgt het teveel betaalde geld dan terug of u moet bijbetalen als u meer hebt gebruikt dan is berekend.

Ook staat op het jaaroverzicht een specificatie van de kosten.

Wanneer moet ik de meterstanden doorgeven?

Meterstanden doorgeven voor uw overstap naar NoordEnergie.
Bent u nieuw bij NoordEnergie? Dan ontvangt u van ons automatisch een oproep om uw meterstanden door te geven, we doen dit ongeveer 1 week voor de start van de levering. Dit doen we omdat de door u doorgegeven meterstanden het startpunt zijn voor ons om uw verbruik te kunnen berekenen.

Meterstanden doorgeven bij verhuizing.
Om uw verhuizing te kunnen registreren vragen wij u om uw meterstanden. U ontvangt dan een opnamenummer voor de woning die u verlaat. Ook wordt gevraagd om de meterstanden van uw nieuwe woning. Dit doen wij voor het opstellen van de eindafrekening voor het oude adres en het startpunt van de meting voor uw nieuwe woning.

Meterstanden doorgeven voor uw jaar of eindafrekening.
Nadat een ongeveer een jaar is verstreken sinds de laatste meteropname, zullen we uw vragen om uw nieuwe meterstanden. Dit doen we zodat we voor u het juiste verbruik kunnen berekenen. U krijgt aan de hand van de jaarafrekening geld teruggestort wanneer u een te hoog termijnbedrag heeft betaald, of u zult wat moeten bijbetalen als uw verbruik hoger is uitgevallen.

Meterstanden doorgeven voor slimme meters.
We lezen deze automatisch uit op afstand, dit bespaart u de moeite.

Waarom moet ik meterstanden doorgeven?

We lezen deze automatisch uit op afstand, dit bespaart u de moeite.

Waar kan ik mijn meterstanden vinden?

De meterstanden worden geregistreerd door de gasmeter en elektriciteitsmeter. De gasmeter heeft maar 1 telwerk en spreekt daardoor veelal voor zich. Bij elektriciteitsmeters komt een veel grotere varieteit aan type meters voor. 

– De traditionele draaistroommeter kent 1 of 2 telwerken, waarbij 2 het meest voorkomt. Dit vraagt dus om aandacht om de juiste meterstand bij normaaluren, en de juiste meterstand bij daluren door te geven.

– De elektronische verbruiksmeter kent soms wel tot 4 telwerken. Hiervan zijn 2 telwerken voor verbruik in normaaluren en daluren en de andere 2 telwerken zijn voor teruggeleverde energie in normaaluren en daluren. Afhankelijk van uw specifieke situatie, wordt u gevraagd om 2 danwel 4 meterstanden door te geven. 

Let op: elektronische verbruiksmeters varieren in de manier waarop de meterstanden zichtbaar zijn. Sommige meters tonen 2 of meer standen, andere meters tonen slechts 1 stand waar middels een knop tussen verschillende standen gewisseld kan worden. 

– De op afstand uitleesbare slimme meter werkt als een elektronische verbruiksmeter, maar dan aangevuld met een mogelijkheid deze vanaf afstand uit te lezen.

Ik heb onjuiste meterstanden doorgegeven, wat nu?

Gelukkig is dat geen probleem. U kunt uw meterstanden tot drie maanden nadat de opnamekaart of e-mail aan u verstuurd is nog aanpassen. U kunt daarvoor per e-mail, per post of telefonisch contact opnemen met de afdeling Support van NoordEnergie. Zij kunnen u daarin verder helpen.

Als de nieuwe standen invloed hebben op uw voorschotbedrag of jaarafrekening dan zullen we dit met u verrekenen in een aparte correctienota.

Hoe geef ik mijn meterstanden door?

Er zijn twee mogelijkheden om meterstanden door te geven.

Via de e-mail:

Indien u een e-mail van ons heeft ontvangen waarin verzocht wordt om uw meterstanden door te geven, kunt u dat doen door op de link in de e-mail te klikken. U wordt dan automatisch doorgelinkt naar de plaats waar u de meterstanden kan doorgeven.

Telefonisch:

Als u twijfelt over welke standen u door moet geven, kunt u natuurlijk altijd telefonisch contact met ons opnemen. Dan kijken wij met u mee.

Wat gebeurt er als mijn vaste prijs contract afloopt?

Als uw contract afloopt en u heeft niet gekozen voor een aansluitende nieuw vasteprijs contract, dan wordt uw aflopende contract automatisch omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd met een variabele prijs. 

Dit betekent voor u dat na het aflopen van uw vasteprijs contract uw levering in stand blijft en u op elk gewenst moment kunt opzeggen. Wel blijft de opzegtermijn van 30 dagen gehandhaafd.

Bij dit contracttype kunnen de tarieven periodiek worden gewijzigd, gebruikelijk is dat er minimaal 2x per jaar een tariefupdate plaatsvindt. 

Voordat uw contract afloopt zullen wij echter contact met u opnemen om u een aanbieding te doen voor een nieuw vasteprijs contract.

Waar vind ik de Algemene voorwaarden, Gedragscodes, of tarieven van NoordEnergie

Op onze website vindt u de algemene voorwaarden en gedragscodes, en kunt u de tarieven tonen die op uw specifieke situatie van toepassing zijn. Ook ontvangt u bij de contractbevestiging een complete set met voorwaarden, zodat u dit altijd bij de hand heeft. 

Op de voorwaardenpagina van onze website vindt u de huidige set Algemene Voorwaarden en gedragscodes van NoordEnergie.

Verlengen energiecontract?: Wordt mijn energiecontract stilzwijgend verlengd?

NoordEnergie zal uw contract nooit stilzwijgend verlengen. Voor het verstrijken van de looptijd stuurt NoordEnergie u een transparant aanbod voor contractverlenging. Wij bieden u dan de keuze om het tarief weer voor een bepaalde periode vast te zetten of uw contract voor onbepaalde tijd te verlengen tegen een variabele prijs. In het verlengingsaanbod wordt tevens vermeld onder welke voorwaarden en tarieven uw levering automatisch wordt voortgezet op het moment dat wij geen keuze of opzegging per einddatum contract van u hebben ontvangen. In ieder geval heeft u, wanneer u niet op ons verlengingsaanbod ingaat noch opzegt, een opzegtermijn van 30 dagen.

Modelcontract Energie

Hoe werkt Modelcontract?

Het Modelcontract is een standaard energiecontract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven. Alle energieleveranciers zijn wettelijk verplicht zo’n contract aan te bieden. Het enige dat tussen aanbieders mag verschillen is de prijs. Alle andere contractvoorwaarden zijn gelijk. U kunt hierdoor modelcontracten makkelijk met elkaar vergelijken. 

NoordEnergie Modelcontract

U kunt het NoordEnergie modelcontract aanvragen via de afdeling support. Zij sturen u dan binnen twee dagen een modelcontract bestaande uit:

 1. De bevestigingsbrief met daarin de belangrijkste onderdelen van het contract 
 2. De Modelcontractvoorwaarden 
 3. De Algemene voorwaarden, volgens het model van Energie-Nederland
 4. De geldende tarieven
 5. De kwaliteitscriteria met de servicevoorwaarden

Ik wil mijn gegevens bij NoordEnergie wijzigen. Hoe doe ik dat?

Neem voor het wijzigen van uw gegevens contact op met de afdeling Support van NoordEnergie.

Ik wil een contract beëindigen in verband met overlijden van de contractant. Hoe doe ik dat ?

Het overlijden van een naaste is een ingrijpende gebeurtenis. In dergelijke situaties zit u niet op gedoe rondom de voortijdige beëindiging te wachten.

Het overlijden van de contractant is bij NoordEnergie een van de voorwaarden waardoor een contract voortijdig ontbonden kan worden.

In het geval van overlijden kunt u bellen met de afdeling Support van NoordEnergie. Support is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Ook is het mogelijk om een e-mail naar onze Support te sturen.

Ik ben overgestapt naar een andere energieleverancier, maar dit wil ik eigenlijk niet. Wat moet ik doen?

Bent u overgestapt naar een andere leverancier maar heeft u spijt gekregen van uw beslissing? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen. 

Na het sluiten van een overeenkomst via telefoon, internet of straatverkoop heeft u altijd een bedenktermijn. Dit wordt ook wel het herroepingsrecht genoemd. U heeft 14 dagen de tijd om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. NoordEnergie stuurt u bij het aangaan van een overeenkomst altijd een modelformulier voor herroeping mee.

1. Neem eerst contact op met het nieuwe energiebedrijf

Uw oude energiebedrijf moet een melding van het nieuwe energiebedrijf accepteren. Ga daarom met uw klacht naar het nieuwe energiebedrijf. Vraag of ze het probleem voor u willen oplossen.

2. Maak bezwaar bij het energiebedrijf

Bent u niet tevreden over de reactie van het energiebedrijf? Dan moet u een bezwaar indienen. Wij raden u aan om eerst de algemene voorwaarden van het energiebedrijf te lezen. Hierin staat hoe u een bezwaar kunt indienen en binnen welk termijn u dit moet doen. In het algemeen gaat een bezwaar indienen zo: u stuurt een aangetekende brief aan het energiebedrijf. U hebt dan een bewijs dat u de brief hebt gestuurd. In de brief schrijft u de volgende informatie:

 • dat u niet wilt dat u wordt overgezet naar het nieuwe energiebedrijf. Of als u al bent overgezet: dat het energiebedrijf u terug moet zetten naar uw oude energiebedrijf.
 • dat u de termijnbedragen van het nieuwe energiebedrijf niet gaat betalen omdat er volgens u geen overeenkomst is;
 • wanneer u een reactie van het energiebedrijf wilt. Bijvoorbeeld binnen vier weken. Het energiebedrijf moet dan een beslissing nemen en die zo snel mogelijk aan u laten weten.

Stuur de brief ook naar uw oude energiebedrijf. Zet in de brief dat het bedrijf geen eindafrekening moet sturen.

Bewaar kopieën van alle brieven die u stuurt. Schrijf de namen op van de mensen met wie u gesproken hebt. En wat u hebt afgesproken. Als u ongewenst overgestapt bent na een telefonisch verkoopgesprek, vraag dan of er bandopnames zijn en of u deze opnames kunt krijgen.

Hoe zet ik een contract op een andere naam?

Als u het contract op een andere naam wilt laten zetten, bijvoorbeeld omdat het pand een nieuwe bewoner heeft of omdat u getrouwd bent, dan kunt u het beste contact opnemen met de Support van NoordEnergie. Er zijn namelijk veel uitzonderingen en voorwaarden waardoor we dat niet zomaar kunnen doen, zo moet u ons bijvoorbeeld opnieuw machtigen voor de incasso van het voorschotbedrag.

Om uw contract op een andere naam te laten zetten, kunt u contact opnemen met de afdeling Support van NoordEnergie per e-mail of telefonisch.Support is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

Hoe stap ik over op een ander product van Noord Energie?

Hoe herroep ik mijn energiecontract?

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst zonder opgaaf van reden te herroepen.

Uitoefening herroepingsrecht
Om het herroepingsrecht uit te oefenen stuurt u ons een verklaring per post of e-mail toe. In deze verklaring dient u ondubbelzinnig duidelijk te maken dat u de overeenkomst herroept. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling binnen 14 dagen na ontvangst van de leveringsovereenkomst te doen. U kunt hiervoor gebruik maken van het Modelformulier voor herroeping, maar dit hoeft niet. Wij zullen de ontvangst van uw herroeping in ieder geval per e-mail bevestigen.

Gevolgen van herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan terug. NoordEnergie probeert dit zo snel mogelijk te doen, maar dit doen wij in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van uw herroeping. Hiervoor zullen geen administratie- of andere kosten in rekening worden gebracht. Als u ons heeft verzocht om de levering van energie al te starten gedurende de herroepingstermijn en daarna besluit om uw overeenkomst te herroepen, dan betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is – vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Heb ik een opzegtermijn voor mijn energiecontract?

De opzegtermijn is de periode die ingaat nadat u uw contract heeft opgezegd. 

Contract met een bepaalde tijd

Heeft u een contract voor een bepaalde tijd? In dat geval loopt uw contract voor de periode die u heeft afgesproken bij het aangaan van het contract.  Na afloop van de contractperiode wordt het contract automatisch omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. U kunt na het aflopen van de periode uw contract zonder problemen beëindigen. Wel geld een opzegtermijn van 30 dagen.

U kunt een contract met bepaalde looptijd tussentijds opzeggen. Wanneer u het contract voor het einde van de looptijd opzegt, brengen wij een opzegvergoeding in rekening. De hoogte daarvan is afhankelijk van de resterende looptijd van het contract en wordt weergegeven in de tabel hieronder:

Resterende looptijd
Maximale opzegvergoeding per product (Gas/ Elektra)
minder dan 1,5 jaar
€ 50,-
1,5 tot 2 jaar
€ 75,-
2 tot 2,5 jaar
€ 100,-
meer dan 2,5 jaar
€ 125,-
Contract voor een onbepaalde tijd
Als u een contract heeft voor een onbepaalde tijd dan kunt u altijd uw contract kosteloos beëindigen, wel geldt ook hierbij een opzegtermijn van 30 dagen.

Verhuizen en slimme meter: Wat gebeurt er met mijn slimme meterstanden als ik ga verhuizen?

De slimme meter hoort bij de aansluiting en blijft dus achter bij de aansluiting.

NoordEnergie leest de slimme meter automatisch uit. U hoeft bij een slimme meter dus niet meer zelf de meterstanden door te geven.

Moet ik mijn nieuwe woning opnieuw laten aansluiten als ik ga verhuizen?

Kan ik mijn verhuizing al doorgeven als ik de oude nog niet heb verkocht?

Zodra u de nieuwe woning betrekt, is het noodzakelijk daarvoor een energiecontract af te sluiten. Dit kan enerzijds door het oude contract mee te nemen naar de nieuwe locatie, ofwel door het afsluiten van een nieuw contract voor de nieuwe locatie en het oude contract nog in stand te houden.

In het geval de oude woning nog niet verkocht is, en er op korte termijn ook geen uitzicht daarop is, is het praktischer een nieuw contract voor de nieuwe locatie af te sluiten.

Houdt u er wel rekening mee dat u dan tijdelijk twee termijnbedragen betaalt. Bij het stopzetten van de levering naar het oude adres zullen we het teveel betaalde bedrag verrekenen op de eindafrekening. 

Kan ik het termijnbedrag verlagen voor mijn leegstaande woning?

Ik wil mijn stroom- of gasaansluiting laten verplaatsen, vergroten of verwijderen. 

Voor aanpassingen aan uw aansluitingen, zoals het vergroten of verkleinen van de capaciteit, kunt u bij uw netbeheerder terecht. 

U kunt hiervoor een offerte aanvragen bij uw netbeheerder. U vind hier meer over op de website van de netbeheerder in uw regio en door de volgende link te volgen.

Ik wil een dubbeltariefmeter aanvragen. Wat moet ik doen?

De plaatsing van nieuwe meters is de verantwoordelijkheid van uw netbeheerder. U kunt voor het aanvragen van een dubbeltariefmeter terecht bij de netbeheerder in uw regio. U vind hier meer over op de website van de netbeheerder in uw regio. Klik hier voor een overzicht van netbeheerders.

Ik heb nog geen aansluiting voor stroom en gas in mijn woning. Wat moet ik doen?

Als u nog geen stroom- of gasaansluiting heeft op het adres waar u woont of gaat wonen, dan kunt u een aansluiting aanvragen bij de netbeheerder. U vindt hier meer over op de website van de netbeheerder in uw regio. Wilt u weten welke netbeheerder er bij u in de regio actief is? bekijk dan eens dit overzicht.

Ik heb een extra pand waar ik ook energie geleverd wil hebben. Wat moet ik doen?

Heeft u een tweede locatie waarvoor u energie geleverd wilt hebben, en deze locatie is voorzien van een bestaande aansluiting? Dan kunt u daarvoor eenvoudig een contract afsluiten via onze website.

Indien er nog geen aansluiting aanwezig is, dan kunt u zich wenden tot de regionale netbeheerder voor het aanvragen van een nieuwe aansluiting. U vindt hier meer over op de website van de netbeheerder in uw regio.

Ik ben verhuisd maar heb geen stroom of gas in mijn woning. Wat nu?

Dat is erg vervelend. Als er al wel een aansluiting en meter in uw woning aanwezig is, maar desondanks heeft u geen gas en stroom, dan kan dat meerdere oorzaken hebben:

1. Het is belangrijk dat u als nieuwe bewoner een energiecontract heeft voor de nieuwe woning. Als niet bekend is wie stroom of elektriciteit gebruikt, dan kan de aansluiting door de netbeheerder worden afgesloten. Deze situatie kan ook optreden als een woning langere tijd onbewoond is geweest. 

Als u nog geen energiecontract heeft, maak dit dan snel in orde en geef aan dat het een verhuizing betreft en er spoed bij is. Aan het opnieuw aansluiten van de aansluiting kunnen kosten van de netbeheerder verbonden zijn.

U kunt daarvoor per e-mail, per post of telefonisch contact opnemen met de afdeling Support van NoordEnergie. Zij kunnen u daarin verder helpen.

2. De vorige bewoner heeft uit voorzorg elektriciteit en gas uitgeschakeld. Controleer of de hoofdschakelaar of zekeringen in de meterkast aan staan, en of er geen afsluiters bij de gasmeter dicht staan. Vraag dit eventueel na bij de vorige bewoner.

Ik ben klant en ga verhuizen. Wat moet ik doen?

Wanneer u verhuist kunt u uw contract eenvoudig meenemen. Uw energiecontract is namelijk niet gebonden aan het adres maar aan de persoon die het heeft afgesloten. Wel vragen wij u om de verhuizing tijdig (minimaal 14 kalenderdagen voor verhuisdatum) door te geven aan de afdeling Support van NoordEnergie.

Hoe wijzig ik mijn adresgegevens?

Wanneer u gaat verhuizen, tijdelijk op een ander adres gaat wonen, of het factuuradres wilt wijzigen, kunt daarvoor per e-mail, per post of telefonisch contact opnemen met de afdeling Support van NoordEnergie. Zij kunnen u daarin verder helpen.

Hoe wijzig ik mijn termijnbedrag na mijn verhuizing?

Wanneer u de verhuizing aan ons heeft doorgegeven zullen we u een aantal vragen stellen over uw nieuwe woning. Bijvoorbeeld hoeveel mensen in het pand wonen, wat het oppervlak is, of het een tussenwoning is, wat het bouwjaar is en wanneer mogelijk welk energielabel het huis heeft. Op basis van deze gegevens zullen wij u een nieuw voorstel doen voor een termijnbedrag. 

Nadat u het nieuwe termijnbedrag van ons heeft ontvangen kunt dit uiteraard wijzigen. Het verlagen van het termijnbedrag kan met maximaal 20% van het initiële termijnbedrag u kunt daarvoor per e-mail, per post of telefonisch contact opnemen met de afdeling Support van NoordEnergie, dan helpen wij u verder.

Hoe lang duurt het verwerken van een verhuizing?

We kunnen uw verhuizing snel doorvoeren. U kunt daarvoor per e-mail, per post of telefonisch contact opnemen met de afdeling Support van NoordEnergie. Zij kunnen u daarin verder helpen.

Na het doorgeven van uw verhuizing ontvangt u van ons een verzoek om uw meterstanden door te geven voor het oude en nieuwe adres. Dit doen wij zodat we voor uw oude adres een eindafrekening kunnen opstellen, voor het nieuwe adres gebruiken we de meterstanden als startpunt voor uw nieuwe leveringsperiode.

Geeft u daarom snel uw meterstanden door, dan kunnen we uw verhuizing snel administratief verwerken.

Wanneer is nachtstroom voordeliger, wanneer gaat het daltarief in?

Het moment waarop het daltarief ingaat, is niet overal in Nederland hetzelfde. 

Hoewel er andere uitzonderingen zijn, is het onderstaande een goede indicatie:

 • Limburg en Brabant: normaal tarief: 7:00 tot 21:00 uur op werkdagen. 
 • Overige provincies: normaal tarief: 7:00 tot 23:00 uur op werkdagen

Het daltarief geldt als het normaal tarief niet van toepassing is. In het weekend is dus in heel Nederland het daltarief geldig.

Wat is de herkomst van mijn stroom?

NoordEnergie levert uitsluitend groene stroom. De geleverde stroom is afkomstig uit Nederlandse wind- en zon-projecten. NoordEnergie informeert u jaarlijks over de exacte samenstelling van de energie-mix.

Onder welke vergunning levert Noord Energie?

De levering van elektriciteit en/of gas vindt plaats onder de leveringsvergunning van Kikker Energie

Wat is salderen?

De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op jaarbasis tegen elkaar wegstrepen. Dat noemen we salderen. U betaalt NoordEnergie alleen uw netto verbruik per jaar.

Heeft u een dubbele meter en gekozen voor een normaal- en daltarief dan vergoedt NoordEnergie uw teruglevering ook tegen normaal- en daltarief. Heeft u in de normaal- of dalperiode meer opgewekt dan verbruikt, dan verrekent NoordEnergie dit meerverbruik met het andere tarief en vice versa. Blijkt na deze verrekening dat u meer elektriciteit heeft teruggeleverd dan verbruikt (overschot aan teruglevering) dan ontvangt u voor de extra teruggeleverde elektriciteit van ons een terugleververgoeding. De hoogte van de vergoeding kunt u vinden in het tarievenblad bij uw leveringsovereenkomst. NoordEnergie verwerkt en verrekent uw volledige teruglevering op de jaar- of eindnota.

Wat is terugleveren?

Wanneer u zelf elektriciteit opwekt (bijvoorbeeld met zonnepanelen) kunt u dit direct zelf gebruiken. De elektriciteit die u niet direct gebruikt, levert u aan het openbare net via uw aansluiting. Dit heet teruglevering. 

Wat is mijn salderingsgrens?

De salderingsgrens is voor iedereen anders. Het is de hoeveelheid energie die u van ons geleverd hebt gekregen. In de rekensom voor salderen geldt deze hoeveelheid energie als grens. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd hebt gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is kunt u terug vinden op uw energierekening.

Levert u meer terug dan NoordEnergie levert?
Dan krijgt u een terugleververgoeding. Na het salderen blijft er nog een hoeveelheid energie over. Het energiebedrijf geeft u hiervoor een terugleververgoeding. De hoogte van uw terugleververgoeding vindt u in het tarievenblad bij uw leveringsovereenkomst.

Waarom moet ik netwerkkosten betalen als ik zelf energie opwek?

Meter verzwaren of verplaatsen. Wat moet ik doen?

Wilt u het metertype aanpassen, de meetinrichting of aansluiting laten verplaatsen, of een bouwaansluiting aanvragen, een aansluiting verzwaren of een nieuwe aansluiting aanvragen? Voor al dit soort wensen kunt u contact opnemen met uw netbeheerder. Zij kunnen dit voor u in orde maken, ook weten zij hoeveel het precies kost.

 

Herenwal 40
8441 BA  Heerenveen
E: info@noordenergie.nl
T: 085-060 66 44

KvK: 76910997

Contact

Klant & contact

 

© 2020 NoordEnergie.nl Heerenveen alle rechten voorbehouden | BTW: NL860836861B01 | Realisatie: Bureau Pixzl | Webpuccino® | Privacystatement | Algemene voorwaarden