Is jouw woning of bedrijfspand geschikt voor zonnepanelen?

Geschreven door Redactie

Datum 30/05/2023

In ons land zien we een toenemend aantal daken met zonnepanelen, en dit geldt niet alleen voor bedrijfspanden. Ook steeds meer woningen worden uitgerust met zonnepanelen. Sommige woningcorporaties hebben ervoor gekozen om huurwoningen te voorzien van zonnepanelen. Desondanks blijft de focus voorlopig voornamelijk liggen op koophuizen die duurzamer worden gemaakt met behulp van zonnepanelen. Niet elke woning is echter geschikt hiervoor, daarom is het altijd belangrijk om eerst te controleren of jouw woning of bedrijfspand geschikt is voor zonnepanelen.

Checken of je woning of bedrijfspand geschikt is voor zonnepanelen

Ben je benieuwd of jouw woning geschikt is voor zonnepanelen? Dan kun je een bezoek brengen aan de website van Zonatlas, een ervaren organisatie die alle daken in Nederland in kaart heeft gebracht. Zij verstrekken duidelijke informatie over de hoeveelheid zonne-energie die je kunt opwekken met zonnepanelen. Via de website ontvang je gemakkelijk gedetailleerde gegevens over jouw dak, waardoor je direct kunt zien of het geschikt is voor zonnepanelen. Je kunt ook meteen controleren of de opbrengst voldoende is aan de hand van het advies. Dit bespaart je veel onderzoekswerk, omdat je direct weet of zonnepanelen geschikt zijn voor jouw dak en of het de investering waard is.

Zonnepanelen leveren belangrijke voordelen op

Als jouw dak geschikt is voor zonnepanelen, is het zeker verstandig om van deze mogelijkheid gebruik te maken, aangezien het verschillende interessante voordelen met zich meebrengt. Zonnepanelen vergen weinig onderhoud en hebben een lange levensduur, gemiddeld zo’n 25 jaar. Door zonnepanelen te installeren, genereer je je eigen energie, wat resulteert in een beperkte CO2-uitstoot en het gebruik van schone energie. Dit vertaalt zich ook naar je energierekening, die maandelijks aanzienlijk lager zal uitvallen. Bovendien stijgt de waarde van je woning wanneer deze is uitgerust met zonnepanelen. Mogelijk ontvang je een positiever energielabel, wat ook de waarde van je woning verhoogt. Daarnaast zijn er nog talloze andere voordelen te noemen, zoals saldering, subsidies en het gebruik van een duurzame energiebron.

Hoe snel kun je de zonnepanelen terugverdienen?

Helaas zijn zonnepanelen niet gratis en vereisen ze een financiële investering voordat je kunt profiteren van de voordelen, zoals besparing op de energiekosten. Voor veel mensen is het daarom belangrijk om te weten hoe snel ze de investering kunnen terugverdienen. Dit hangt af van verschillende factoren, waaronder de aanschafprijs van de zonnepanelen. De tarieven die door verkopers en installateurs worden gehanteerd, variëren sterk. Gemiddeld genomen kun je de zonnepanelen echter binnen 5 tot 7 jaar terugverdienen. Met een levensduur van 25 jaar heb je dus nog ruim voldoende jaren om financieel voordeel te behalen.

Gemiddeld genereert een zonnepaneel per jaar ongeveer 225 kWh aan zonnestroom.

Noord Energie verzorgt graag een gratis adviesgesprek

Het investeren in zonnepanelen is een grote beslissing. Het is begrijpelijk dat je graag wilt weten wat je kunt verwachten en waar je rekening mee moet houden. Bij Noord Energie staan we klaar om je volledig te informeren. We bieden een gratis adviesgesprek aan, zodat je goed geïnformeerd bent voordat je een beslissing neemt. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op.

Categorieën

Zonnepanelen
Gerelateerde berichten
Persoonlijk contact

Bij Noord Energie krijg je energie op maat. Met jouw eigen energiespecialist heb je direct contact voor al jouw energievragen.

Privacybeleid

De privacy van bezoekers van deze website en haar klanten/ prospects. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website of als klant/ prospect worden verstrekt aan NoordEnergie, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy en Cookie Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt NoordEnergie zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

 

Dit betekent dat wij:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als NoordEnergie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zodat u hoogwaardige diensten ontvangt. We verzamelen alleen persoonsgegevens die adequaat en relevant zijn en die zijn beperkt tot wat nodig is in het kader van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen

 

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van NoordEnergie beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat NoordEnergie na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. NoordEnergie gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Ook worden cookies gebruikt om het navigeren in onze website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren.

 

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten voor de duur van de klantrelatie en gedurende de land specifieke wettelijk vereiste periode plus één extra jaar nadat de klantaccount is afgesloten voor wettelijke, regelgevende, audit gerelateerde en fiscale vereisten. Na het verstrijken van deze periode worden de persoonsgegevens met betrekking tot uw account en uw gebruik van de diensten verwijderd of geanonimiseerd in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming.

 

Beveiliging

NoordEnergie heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er onverhoopt samen niet uit heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen van deze privacy verklaring vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan

Noord Energie
Herenwal 40
8441 BA  Heerenveen.