10 acties om jouw gasverbruik direct te verminderen

Geschreven door Redactie

Datum 30/05/2023

In deze tijden van stijgende gasprijzen, zoekt iedereen naar manieren om hun gasverbruik te verminderen. Wil jij ook besparen op je gasrekening? Bij Noord Energie helpen we je graag verder! Hieronder geven we je 10 acties die je direct kunt toepassen om je gasverbruik te verlagen.

Kaats de Warmte Terug:

Als je nog radiatoren in je huis hebt, kun je jaarlijks ongeveer €8 per vierkante meter besparen door radiatorfolie aan de achterkant van de radiatoren te plaatsen. Deze folie kaatst de warmte terug in de kamer, waardoor je minder gas hoeft te verbruiken.

Verlaag je Thermostaat:

Dit is een eenvoudige, maar effectieve manier om gas te besparen. Zet je thermostaat op 19 graden en draai deze terug naar 15 graden voor de nacht. Deze simpele handeling kan je jaarlijks tot wel €100 besparen.

Beperk je Douchetijd:

Het inkorten van je douchetijd met slechts een paar minuten kan je al €70 per jaar besparen. Probeer ook eens minder vaak een bad te nemen, dit verbruikt drie keer meer warm water dan een snelle douche.

Verwarm Minder Ruimtes:

Het is niet nodig om elke ruimte in huis te verwarmen. Richt je op de ruimtes waar je de meeste tijd doorbrengt en schakel de verwarming in de overige kamers uit. Deze actie kan je jaarlijks tot wel €240 besparen.

Handwas je Vaat:

Hoewel de vaatwasser handig is, verbruikt het veel meer warm water dan handmatig afwassen. Door vaker met de hand af te wassen kun je flink besparen op je gasverbruik.

Isoleer je CV-Ketel Leidingen:

Door de leidingen van je cv-ketel te isoleren, voorkom je warmteverlies en bespaar je op je gasverbruik. Deze kleine verandering kan je enkele tientjes per jaar besparen.

Vervang je CV-Ketel:

Als je cv-ketel wat ouder is, kan het vervangen ervan een goede investering zijn. Een nieuwe HR-ketel kan je jaarlijks tot wel €175 of meer besparen.

Dicht Naden en Kieren:

Tocht kan zorgen voor een aanzienlijk warmteverlies. Door alle naden en kieren te dichten, houd je de warmte binnen en hoef je minder te stoken. Deze aanpassing kan je jaarlijks tot wel €60 besparen.

Isoleer je Kruipruimte:

De kruipruimte wordt vaak vergeten, maar het isoleren ervan kan je een besparing van gemiddeld €265 per jaar opleveren.

Isoleer je Dak:

Veel warmte gaat verloren door een niet-geïsoleerd dak. Dakisolatie kan je een besparing van €350 of zelfs meer per jaar opleveren.

Verder kun je nog andere stappen nemen om je gasverbruik te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Investeren in HR++ glas
  • Het aanbrengen van spouwmuurisolatie als deze nog niet aanwezig is

Overweeg je om van energieleverancier te veranderen? Bij Noord Energie kun je alle energieleveranciers vergelijken om de beste deal te vinden. Besparen op je gasverbruik begint met de juiste keuze maken! Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!

Categorieën

Bespaaradvies
Gerelateerde berichten
Persoonlijk contact

Bij Noord Energie krijg je energie op maat. Met jouw eigen energiespecialist heb je direct contact voor al jouw energievragen.

Privacybeleid

De privacy van bezoekers van deze website en haar klanten/ prospects. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website of als klant/ prospect worden verstrekt aan NoordEnergie, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy en Cookie Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt NoordEnergie zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

 

Dit betekent dat wij:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als NoordEnergie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zodat u hoogwaardige diensten ontvangt. We verzamelen alleen persoonsgegevens die adequaat en relevant zijn en die zijn beperkt tot wat nodig is in het kader van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen

 

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van NoordEnergie beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat NoordEnergie na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. NoordEnergie gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Ook worden cookies gebruikt om het navigeren in onze website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren.

 

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten voor de duur van de klantrelatie en gedurende de land specifieke wettelijk vereiste periode plus één extra jaar nadat de klantaccount is afgesloten voor wettelijke, regelgevende, audit gerelateerde en fiscale vereisten. Na het verstrijken van deze periode worden de persoonsgegevens met betrekking tot uw account en uw gebruik van de diensten verwijderd of geanonimiseerd in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming.

 

Beveiliging

NoordEnergie heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er onverhoopt samen niet uit heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen van deze privacy verklaring vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan

Noord Energie
Herenwal 40
8441 BA  Heerenveen.