Duurzaam, Efficiënt en Betaalbaar - Jouw Energie Toekomst Begint bij Noord Energie

Bij Noord Energie zetten we ons in om jou de meest efficiënte en duurzame energieoplossingen te bieden. Of je nu kiest voor onze Virtu-hot slimme energiebuizen, zonnepanelen of isolatie, we zorgen voor een vlotte overgang naar duurzame energie. Bespaar op je energierekening en draag bij aan een groenere toekomst met Noord Energie.

Energie-efficiëntie

Kostenbesparing

Comfortverbetering

Persoonlijk contact

Bij Noord Energie krijg je energie op maat. Met jouw eigen energiespecialist heb je direct contact voor al jouw energievragen.

Met het invullen van dit formulier ga je akkoord met onze privacy verklaring

Slimme Energiebuizen van Tube Energy

De Baanbrekende Zonnecollector voor Duurzame Warmte

Ben je het ook zat om afhankelijk te zijn van het gasnet en de stijgende energieprijzen? Stap over op onze Virtu-hot Slimme Energiebuizen van Tube Energy. Deze innovatieve technologie vertegenwoordigt een geheel nieuwe categorie van zonne-energie die bedrijven, instellingen en overheden in staat stelt om bedrijfskosten te verlagen en aanzienlijk meer duurzame energie op te wekken uit beschikbare vierkante meters.

Wat nog meer? Met onze technologie voldoe je aan de duurzame regelgeving en heb je een terugverdientijd van 5 tot 8 jaar.

Virtu-Noord-Energieproduct.jpeg
Zonnepanelen

Duurzame energie, minder kosten - Hoogwaardige zonnepanelen van Noord Energie

Bij Noord Energie bieden we je de beste zonnepanelen in de markt. Geniet van constante, duurzame energie en verlaag je energierekening. Onze zonnepanelen zijn van topkwaliteit, betrouwbaar en gaan jarenlang mee.

Isolatie

Bespaar op je energiekosten en verhoog het energielabel van je woning met isolatie van Noord Energie

Bespaar op je energierekening en verhoog je comfort met onze isolatieoplossingen. Een goed geïsoleerd huis houdt de warmte beter vast in de winter en houdt je huis koeler in de zomer.

Hoe we werken

In Drie Simpele Stappen naar Duurzame Energie

Kennismaking & Opties

Kennismaking & Opties

We verkennen samen jouw situatie en werken de beste oplossingen uit.

Bouwen

Bouwen

Van subsidieaanvraag tot oplevering van de installatie, we regelen het allemaal.

Onderhoud

Onderhoud

We waarborgen de kwaliteit en opbrengst met jaarlijks onderhoud en een 10-jarige prestatiegarantie.

Besparen door minder energie te verbruiken

Bij Noord Energie willen we niet verdienen aan méér energie verkopen. Wij helpen je juist om minder energie te verbruiken. Want minder energie gebruiken, dát is pas groen. Bewuster leven. En vooral: bewust dingen laten die energie kosten.

Privacybeleid

De privacy van bezoekers van deze website en haar klanten/ prospects. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website of als klant/ prospect worden verstrekt aan NoordEnergie, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy en Cookie Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt NoordEnergie zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

 

Dit betekent dat wij:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als NoordEnergie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zodat u hoogwaardige diensten ontvangt. We verzamelen alleen persoonsgegevens die adequaat en relevant zijn en die zijn beperkt tot wat nodig is in het kader van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen

 

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van NoordEnergie beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat NoordEnergie na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. NoordEnergie gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Ook worden cookies gebruikt om het navigeren in onze website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren.

 

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten voor de duur van de klantrelatie en gedurende de land specifieke wettelijk vereiste periode plus één extra jaar nadat de klantaccount is afgesloten voor wettelijke, regelgevende, audit gerelateerde en fiscale vereisten. Na het verstrijken van deze periode worden de persoonsgegevens met betrekking tot uw account en uw gebruik van de diensten verwijderd of geanonimiseerd in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming.

 

Beveiliging

NoordEnergie heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er onverhoopt samen niet uit heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen van deze privacy verklaring vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan

Noord Energie
Herenwal 40
8441 BA  Heerenveen.